Kolejne, zdalne spotkanie dyskusyjne poświęciliśmy prezentacji aktywności korporacji zagranicznych — z Austrii, Estonii, Łotwy, Niemiec i Szwajcarii — w czasach pandemii. Comilitoni i fuksi podzielili między siebie kraje i typy korporacji akademickich, aby odwiedzić ich strony internetowe i podzielić się uzyskanymi informacjami z pozostałymi uczestnikami spotkania. Frekwencja dopisała, zadanie zostało wykonane. Okazało się, że w różnych krajach obowiązują różne reżimy sanitarne, więc podczas gdy część korporacji zupełnie zawiesiła swoją działalność, inne stosuje się ściśle do wymogów sanitarnych i ogranicza aktywność do minimum, a jeszcze inne prowadzą normalną działalność.