Niestety, pomimo trzymania kciuków i zaklinania rzeczywistości covidowy reżim uniemożliwił  zorganizowanie prawdziwego zimowego komerszu Konwentu Polonia. Musieliśmy się zadowolić wersją zdalną. Prezes Konwentu nagrał specjalne przemówienie z życzeniami z okazji 192 lat istnienia Konwentu. Prawdziwą niespodziankę sprawił wszystkim Zarząd Związku Filistrów, który kilka dni przed komerszem rozesłał do polonusów rozsianych po Polsce i świecie życzenia komerszowe, którym towarzyszyła “antycovidowa tarcza konwentowa” — maska z wizerunkiem liska (motyw z przedwojennego druku konwentowego), mały zestaw do odkażania dłoni oraz butelkę bursztynowego płynu. Przez kolejne dni spływały podziękowania i zdjęcia filistrów w maskach konwentowych. To był świetny pomysł — niech żyje nam Zarząd Filistrów!

Vivat! Crescat! Floreat! Konwent Polonia in aeternum.