Na zaproszenie oldermana Konwentu, w wirtualnym coetusie wziął udział fil. Marcin M. Wiszowaty (kiedyś także olderman), który opowiedział fuksom o konwencie przez małe “k”, który potocznie nazywamy “kwaterą”. Tematem pogadanki okraszonej licznymi starymi zdjęciami była siedziba Konwentu w Wilnie, przy ul. Królewskiej (dzisiaj: przy Barbaros Radvilaites gatve), a przede wszystkim uzusy i reguły comment dotyczące zachowania się w konwencie — gesty, obowiązki, zakazy i prawa fuksa oraz konwentowicza. Tym razem udało się dotrzymać 2-godzinnego limitu czasowego uwzględniając także liczne pytania fuksów. Na kolejnym coetusie dokończymy temat kwater konwentowych i przejdziemy do kolejnych zagadnień fuksowskiego szkolenia.

Sala rycerska Konwentu Polonia w Wilnie, ul. Królewska (lata 30. XX wieku). Zbiory Konwentu Polonia