Kontynuując piękną tradycję konwentowych spotkań literackich pierwszy raz przyszło nam spotkać się w formule on-line. Przedmiotem dyskusji było dzieło pod tytułem „Jordan”, autorstwa Edwarda Żeligowskiego. Twórca omawianego dramatu, a jednocześnie filister Konwentu Polonia podjął w swoim utworze próbę postawienia diagnozy, dotyczącej problemów z którymi borykało się polskie społeczeństwo w dobie zaborów.

Wstępem do dyskusji była krótka prelekcja com. Przemysława Mędrkiewicza, który podzielił się z nami swoją wiedzą na temat dzieła oraz biografii jego autora. Następnie, przeszliśmy do niezwykle owocnej polemiki, związanej z treścią samego utworu. Uczestników dyskusji zainteresowało między innymi wykorzystanie przez E. Żeligowskiego mickiewiczowskiej konstrukcji dramatu metafizycznego oraz symboliki sowy, jako „ptaka ciemności”. Niełatwa do rozstrzygnięcia, lecz również zajmująca okazała się kwestia przyporządkowania analizowanego utworu do konkretnej epoki literackiej, ponieważ odnaleźć w nim można zarówno elementy typowe dla romantyzmu, jak i pozytywizmu.

Entuzjazm, który widoczny był u uczestników spotkania oraz wykazane przez nich zanteresowanie treścią dramatu sprawiają, że omawiane wydarzenie z pewnością można zaliczyć do udanych. Jest to też dobry prognostyk na przyszłość. Można się więc niebawem spodziewać następnych, co najmniej równie interesujących spotkań literackich, organizowanych przez Konwent Polonia.