Miało miejsce spotkanie fuksów i barwiarzy wraz z oldermanem, które poświęcone było najważniejszym uroczystościom każdej korporacji, czyli komerszom, w Konwencie – 3 maja i 11 listopada. Mowa była o historii, zwyczajach i przebiegu całej ceremonii.