Na początku semestru odbyło się organizacyjne spotkanie fuksów i barwiarzy wraz z oldermanem.