Ze smutkiem odebraliśmy wiadomość, że 8 września odeszła od nas filistrówna Magdalena Michalska, córka filistra Zdzisława Michalskiego (1257). Śp. Filistrówna była wielką przyjaciółką Konwentu. W 2000 r. w darze od filistrowych i filistrówien na czele z Fil. Michalską, Konwent otrzymał nowy sztandar. Nawiązano w tej sposób do przedwojennej tradycji, kiedy również filistrowe ufundowały Sztandar Konwentu. Filistrówna walnie przyczyniła się do reaktywacji w 2002 r. Koła Filistrowych i Filistrówien K!Polonia w Warszawie.  Regularnie organizowała spotkania Rodziny Konwentowej w swej posiadłości w Dębince pod Warszawą. Pogrzeb Śp. Filistrówny odbył się 14 września. Ciało złożono w rodzinnym grobie na cmentarzu powązkowskim. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział warszawscy filistrzy Konwentu, członkowie Rodziny Konwentowej oraz bratnia Welecja. Requiescat In Pace !