10 listopada odbyły się coetus solenny i konwent solenny. Już sama nazwa dowodzi, że były to wydarzenia szczególne. Najpierw do grona fuksów, czyli kandydatów konwentowych, przyjęto dwóch nowych kolegów — Piotra, studenta Akademii Sztuk Pięknych (malarstwo) i Grzegorza, studenta Politechniki Gdańskiej (automatyka i robotyka). Tym samym otwarto tegoroczną jesienną rekrutację do coetusu. Olderman (co widać na zdjęciu) bardzo się ucieszył z tego rozmnożenia coetusowej gromadki. Niestety, jego radość nie trwała długo: tego samego dnia 5 fuksów zasiliło grono czynnego Konwentu jako barwiarze. Obie owiane tajemnicą ceremonie odbyły się według tradycyjnych reguł. Ceremoniał fuksowski stosowany w Konwencie sięga korzeniami Wilna i tam go odnaleźliśmy podczas kwerendy archiwalnej, barwiarski jest jeszcze starszy — ma dorpackie korzenie! Serdecznie gratulujemy nowym fuksom i barwiarzom. Vivant fuksi ! Vivant bursze ! [fil.MMW]