Zbliża się czas komerszu majowego. W środę odbyło się spotkanie fuksów wraz z oldermanem, podczas którego olderman szczegółowo omówił przebieg tradycyjnych obrzędów i ceremonii związanych z komerszem. Wspominaliśmy także minione dni pogrążone w żałobie.

komersz26
Komersz Konwentu Polonia 1926 r.