Dnia 17 września 2022 r., przy pomniku Golgota Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, odbyły się uroczyste obchody rocznicowe, poświęcone upamiętnieniu losów tysięcy Polaków wywiezionych w bezkres syberyjskich ziem. ZSRR, wbrew międzynarodowemu prawu, dokonało w głąb swych terytoriów masowych deportacji: 1 300 000 mieszkańców z terenów wschodnich oraz uchodźców z centralnej i zachodniej Polski. Nadto, w trakcie inwazji 180 000 jeńców wzięto do niewoli, zaś 21 857 oficerów wojska zamordowano i wrzucono do masowych grobów w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych nieznanych miejsc. Deportacje skierowane były w głąb syberyjskiej tajgi, gdzie Zesłańców wykorzystywano do niewolniczej pracy w ciężkich warunkach klimatyczno-bytowych. Śmiertelność była wysoka, sięgała od 15 do 30 procent. Do dziś historycy nie potrafią oszacować pełnej skali zbrodniczych wywózek. Golgota Wschodu stanowi dziś symbol cierpienia i śmierci tych wszystkich, których jedyną „winą” była polskość. Podczas oficjalnej części wydarzenia odbyły się przemówienia i złożenie wieńców pod pomnikiem oraz apel pamięci. Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała zaś hymn sybiracki. Całość zwieńczył występ poetycki przygotowany przez uczniów VII Liceum w Gdańsku. W uroczystości wziął udział także poczet sztandarowy Konwentu Polonia, który złożył hołd wszystkim ofiarom Golgoty Wschodu. Cześć ich pamięci!