3 maja 2022 r. w Sopocie odbył się Komersz intern CCCLXXXIX semestru – najważniejsze święto dla całego Konwentu Polonia. Jest to również rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 r., będącej wyrazem działań całych pokoleń Polaków, zmierzających do zachowania ojczyzny i jej rozkwitu. Komersz ten był pod wieloma względami wyjątkowy. Obchody, rozpoczęte zostały od udziału w uroczystym nabożeństwie w Kościele Rzymskokatolickim pw. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie. Uroczystość uświetniona została przez obecność pocztów sztandarowych Konwentu Polonia, Korporacji Akademickiej Arkonia oraz Korporacji Akademickiej Welecja, a także warty honorowej przy nowym sztandarze, który w trakcie liturgii został poświęcony. W trakcie części oficjalnej nastąpiło symboliczne przekazanie nowego sztandaru Konwentu Polonia. Co znamienne, nasz pierwszy powojenny sztandar po 22 latach przechodzi na zasłużoną emeryturę, zajmując zaszczytne miejsce na naszej kwaterze.Na Komerszu pojawiły się delegacje ze skartelowanych korporacji warszawskich: Korporacja Akademicka Welecja oraz Korporacja Akademicka Arkonia. Przybyli także przedstawiciele korporacji zaprzyjaźnionych: z Łotwy: Studentu korporācija Lettonia z Rygi, oraz z Polski: Bractwo Studenckie Giedyminia w Łodzi z siedzibą w Łodzi. Wydarzenie to bez wątpienie jeszcze długo budzić będzie uśmiech na twarzach wszystkich, licznie zgromadzonych gości. Raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim przybyłym za obecność i wspólne świętowanie! Konwent Polonia, Vivat, Crescat, Floreat in Aeternum!