egzamin2008Decyzją oldermana 4 fuksów przystąpiło do egzaminu barwiarskiego przed Komisją Naukową K!Polonia.