2 wielkie wydarzenia w Konwencie i 1 radosne. Po pierwsze – 4 fuksi Konwentu, którzy pozytywnie złożyli egzamin barwiarski dostąpiło zaszczytu otrzymania barw i uchwałą Konwentu otrzymali status barwiarza. Po drugie – 4 gości Konwentu zostało przyjętych do coetusu i otrzymało dekle i bandy fuksowskie. Trzecie wydarzenie to tradycyjna, radosna sobótka przedkomerszowa. Gościliśmy zwyczajowo przedstawicieli skartelowanych korporacji: K!Arkonia i K!Welecja z Warszawy, a także gdańską K!ZAG Wisła. Gościem specjalnym było 9 członków niemieckiej Danziger Burschenschaft Alemannia zu Aachen z dalekiego Akwizgranu. Korporacja została założona w 1904 r. i do 1939 r. działała na Politechnice Gdańskiej. Otrzymaliśmy od niemieckich gości piękny prezent – sztych z panoramą Akwizgranu i fragmentem bandy korporacji. Na wstępie otrzymaliśmy zapewnienie, że czasy trudnego polsko-niemieckiego sąsiedztwa w Wolnym Mieście Gdańsku należą do przeszłości i chcemy dzisiaj budować przyjazne kontakty między korporacjami wywodzącymi się z Gdańska lub w Gdańsku działającymi. Bawiliśmy się zacnie !