Z dumą informujemy, że nasz Drogi Filister Andrzej Kopeć decyzją Pana Prezydenta RP został przyjęty w poczet Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski – “za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”. Filister był współorganizatorem spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej na Pomorzu. Komisja była podziemnym organem koordynującym działalność regionalnych struktur zdelegalizowanej „Solidarności” w stanie wojennym. Serdecznie gratulujemy ! Niech żyje nam Filister !

prestit2