Kolekcja fotografii członków K! Polonia (patrz: Album Polonorum), powiększyła się o cztery nowe podobizny przedstawicieli rodziny Komorowskich. Pochodzą z rodzinnych zbiorów Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Aż czterech Komorowskich, studentów Uniwersytetu Dorpackiego, było filistrami Konwentu Polonia: filister Piotr Jan Komorowski (542), jest w prostej linii prapradziadem Bronisława Komorowskiego, obecnego prezydenta RP; w Konwencie byli też jego bracia: Antoni (448) i Wiktor (525), oraz bliski krewny – Jan Leopold (481). Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi za ten miły gest. Podziękowania kierujemy także do filistra Andrzeja Kopcia, którego inicjatywie zawdzięczamy nowe nabytki.

 

Piotr_Komorowski
Piotr Komorowski
Jan_Komorowski
Jan Komorowski
Antoni_Komorowski
Antoni Komorowski
Wiktor_Komorowski
Wiktor Komorowski