Za namową i staraniem filistrów, w karnawale, w salach Resursy Obywatelskiej w Warszawie odbył się bal Konwentu Polonia. Było to pierwsze na tak szeroką skalę wystąpienie publiczne Konwentu. Do tej pory organizowano właściwie wieczorki taneczne w Dorpacie, dla miejscowej polskiej kolonii. Bal okazał się dużym sukcesem organizacyjnym i towarzyskim.