Polonia od lat planowała, wzorem niemieckich landsmannschaftów, budowę własnej kwatery. Energiczne działania filistrów Brauna i Dziubińskiego doprowadziły do podjęcia na konwencie nadzwyczajnym decyzji o zakupie placu pod budowę własnej kwatery. Plac został kupiony w 1912 r. na nazwisko filistra Adama Walenta. Wobec kosztorysu budowy opiewającego na 25.000 rubli postanowiono niezwłocznie przystąpić do zbiórki pieniędzy. Firmie architektonicznej z Warszawy zlecono wykonanie projektu budynku.