W Poznaniu odbył się II Kongres Polskich Korporacji Akademickich. Przedstawiciele Prezydiów 14 korporacji z Gdańska, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia debatowali nad aktualnymi sprawami środowiska korporanckiego. Po owocnych obradach uczestnicy wzięli udział w IV Komerszu Polskim.