Poczet sztandarowy Konwentu, wraz z delegacją złożoną z comilitonów, barwiarzy i fuksów, uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji. Po raz kolejny zostaliśmy oficjalnie zaproszeni przez Dziekana Wydziału, Pana Profesora Jarosława Warylewskiego. Dziękujemy !