Coroczny ogólnopolski zjazd korporantów odbył się tym razem w Poznaniu. Blisko 70 reprezentantów 14 korporacji akademickich z 5 ośrodków akademickich zjechało do Poznania. Organizatorem Komerszu i towarzyszących mu wydarzeń była poznańska K!Hermesia. W programie znalazły się: wernisaż wystawy “Korporacje Akademickie przy Wyższej Szkole Handlowej”, obiad, msza św. w intencji Polskich Korporacji Akademickich w Katedrze Poznańskiej , genzenmarsz ulicami Starego Miasta oraz biesiada komerszowa. Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za wiele niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy także K!Hermesia za zorganizowanie poczęstunku i noclegu na kwaterze K!Chrobria. To była prawdziwie braterska gościna!