estica2007Silna delegacja złożona z: com. Macieja Klonowskiego (Wiceprezes Wewnętrzny K!), com. Pawła Klonowskiego (Sekretarz K!), com. Tomasza Grybka (Skarbnik K!) i com. Michała Tuschera (Przewodniczący Komisji Naukowej K!) udała się do Tartu w Estonii, aby reprezentować Konwent podczas uroczystości 100-lecia korporacji Fraternitas Estica, z którą przed wojną łączył nas 10 letni kartel (1933-1943). Po drodze Polonusi odwiedzili Rygę i jak zawsze gościnnych comilitonów z łotewskiej K!Talavija. Wspaniałe obchody w Tartu na długo odcisną się w pamięci naszych delegatów.