herb K!AquiloniaDelegacja Konwentu Polonia w osobach dwóch Filistrów wzięła udział w uroczystościach z okazji 100-lecia K!Aquilonia w Warszawie. Komersz z takiej okazji to wyjątkowy jubileusz dla całego ruchu korporacyjnego, dlatego na obchody zjechali się przedstawiciele niemal wszystkich korporacji z całej Polski – Trójmiasta, Torunia, Poznania, Lublina i oczywiście z Warszawy. Zabawa była przednia, wzruszeniu towarzyszył uśmiech. To były obchody na miarę stulecia. Gratulujemy, dziękujemy, a przede wszystkim życzymy wspaniałego rozwoju i dorównania, a nawet przerośnięcia przedwojennej Aquilonii. Vivat! Crescat! Floreat! Korporacja Akademicka Aquilonia in aeternum !