W ostatni weekend braliśmy udział w obchodach 138. rocznicy założenia Arkonii. Na wspólnych komerszach spotykamy się już od 108 lat, od czasu podpisania umowy kartelowej…. i dalej wspólnie bawimy się znakomicie! Dziękujemy za doskonałą atmosferę i wspaniałą gościnność.

Raz jeszcze życzymy Arkonii wszelkiej pomyślności na kolejne lata działalności!

Korporacja Akademicka Arkonia Vivat, Cresceat, Floreat in Aeternum!