Trzech comilitonów brało udział w uroczystościach z okazji 90-lecia K!Chrobria w Poznaniu. Dołączył do nich kochany filister, którzy przyleciał z samego Wilna. Dzięki jego wizycie “ostatni mohikanie” z kwatery po komerszu wychodzili nad samym ranem. K! Chrobria – Vivat, crescat, floreat in aeternum!