Delegacja K!Polonia wzięła udział w Komerszu CXXXIII-lecia K!Arkonia w Warszawie. Konwent reprezentowali przedstawiciele SFK!P w Warszawie oraz Prezydium K! W programie uroczystości znalazły się tradycyjnie: Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Marcina w intencji zmarłych i żyjących członków ZFA! i K!Arkonia, pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Jana Kilińskiego, Komersz w sali Instytutu Historii PAN przy Rynku Starego Miasta oraz knajpa na kwaterze Arkonii. Bardzo dziękujemy za świetną zabawę w gronie Arkonów, Vironów oraz Laudan.

Vivat, crescat, floreat Corporatio Arkonia in aeternum !