komersz-majowy-2009Komersz wiosenny z okazji 181-lecia K!Polonia odbył się w nowym miejscu – w górującym nad miastem Forcie Grodzisko. Miejsce to przed II wojną światową gościło niemieckie, gdańskie korporacje akademickie. Każda licząca się korporacja miała tam swoją kwaterę. Dzięki uprzejmości pracownika Fortu, p. Jana Daniluka oraz dyrekcji – mogliśmy zorganizować komersz w jednym z historycznie najbardziej korporanckich miejsc miasta. Dziękujemy. Gościem Konwentu był także Michał Wołłejko – filistrowicz K!Polesia. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Śp. Konrada Łapina, filistra K!Lauda. Na komersz przybyli delegaci korporacji kartelowych z Warszawy – K!Arkonia i K!Welecja. Pozdrowienia i życzenia przesłała K!Talavija z Rygi. Vivat! crescat! floreat! Konwent Polonia in aeternum !