Zebrał się, zwołany przez comilitona Prezesa, konwent nadzwyczajny. Zanim zastała nas północ zarządzono przerwę i kontynuację obrad za tydzień. Ważne decyzje, ambitne plany, trudne tematy.