Zgodnie z dobrą tradycją, pod koniec wakacji odbył się konwent nadzwyczajny zwołany przez Prezesa Konwentu w celu omówienia planów i wyzwań zbliżającego się, 368. semestru w historii Polonii. A plany są ambitne. Życzymy Prezydium i całemu Konwentowi wytrwałości w realizacji celów i wielu radości z ich osiągnięcia.