Po raz drugi złożyła nam wizytę prawie dwudziestoosobowa delegacja Corps Baltica-Borussia Danzig z Bielefeld – niemieckiej korporacji, która niegdyś przed wojną działała w Wolnym Mieście Gdańsku. Wizyta trwała trzy dni, w trakcie których lwia część młodego pokolenia zwiedzała po raz pierwszy nasze miasto oprowadzana przez, pamiętających je jeszcze z czasów dzieciństwa, filistrów. Drugiego dnia odbyła się wykwintna kolacja w Restauracji Gdańskiej. Wśród przyjaznej atmosfery i śpiewów wieńczących spotkanie nie zabrakło miejsca na płomienne przemówienie com. prezesa!