Uroczyste obchody rocznicy założenia Konwentu oraz ponownego nałożenia barw. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Curonii i Fraternitas Estica, a także Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Dorpackiego prof. Grabar. Depesze z gratulacjami nadesłali: Arkonia, Welecja i filistrzy. Rano, po uroczystym nałożeniu barw na kwaterze, Konwent udał się z rozwiniętym po raz pierwszy od dziesięcioleci sztandarem na mszę świętą do Kościoła, gdzie po okolicznościowym przemówieniu ks. Tabeńskiego odśpiewano “Boże, coś Polskę “. Następnie proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru, kwatery, herbu i przy udziale zaproszonych delegacji wywieszono nad domem Konwentu trójkolorowy sztandar. Wieczorem, na kwaterze odbył się poczęstunek dla gości.