Dnia 23 stycznia br. odbył się Konwent sprawozdawczo-wyborczy podczas którego dokonano wyboru najwyższych urzędników Konwentu Polonia. W trzyosobowym prezydium po raz kolejny zasiadają: com. Michał Lew – prezes, com. Emil Remisz – wiceprezes, com. Michał Burtowy – sekretarz. Wraz z com. oldermanem Łukaszem Kościuczukiem będą sprawować władzę w 373 semestrze od daty założenia K! Polonia. Szczegóły w dziale Władze.

Vivat, crescat, floreat Konwent Polonia in aeternum!