Sobótka* informatyczna to inicjatywa należących do Konwentu studentów matematyki i informatyki – (z PG i UG). Konwentowi prawnicy początkowo sceptycznie odnosili się do tej propozycji, ale musieli pogodzić się z faktami: matematyka i informatyka mogą służyć za pretekst do świetnej zabawy. Pomimo, a może dzięki srogim mrozom wytrwaliśmy na kwaterze do wczesnych godzin porannych. Niespodzianką był przyjazd z Warszawy filistra Piotra. Powstało kilka nowych twierdzeń matematycznych, a grono miłośników informatyki znacznie wzrosło. [MMW]

*) Sobótka: weekendowa impreza kwaterowa