Comiesięczne spotkanie K! miało tym razem charakter burzliwej dyskucji na temat kar porządkowych. Czas spędzony na wymianie poglądów będzie niezwykle pomocny przy ewentualnym projektowaniu nowej uchwały. Ponadto nie obyło się bez małych podsumowań ostatnich wydarzeń Korporacyjnych i Konwentowych.