Jeden z najbardziej znanych polskich krytyków kulinarnych, Robert Makłowicz, udał się w podróż do kolebki naszej korporacji – Dorpatu. Przedstawiając miasto, jego piękno, historię oraz związki z Polską, nie zapomniał o jego największej chlubie – Uniwersytecie oraz jego polskich studentach i organizacji, która większość ich zrzeszała – Korporacji Akademickiej Konwent Polonia!