marzec68Delegacja Prezydium Konwentu Polonia w osobach: com. Bartosza Łapińskiego, Prezesa i com. Pawła Klonowskiego Wiceprezesa Zewnętrznego uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej wydarzenia marca 1968 r. w Trójmieście. Po brutalnym stłumieniu wiecu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 12 marca na Politechnice Gdańskiej zorganizowano demonstrację wyrażającą poparcie dla studentów z Warszawy. Uczestnicy obchodów rocznicy marca 1968 r. podkreślali, że wydarzenia te nie miały wiele wspólnego z antysemicką nagonką (w Gdańsku właściwie w ogóle nic), ale były przede wszystkim ruchem studenckiego oporu przeciwko antyinteligenckiej nagonce zorganizowanej przez komunistyczne władze. Udział Konwentu został dostrzeżony przez uczestników oraz przez media. W gazetach lokalnych cytowano powszechnie dwie osoby zabierające głos podczas ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej – Pana Marszałka Senatu i com. Prezesa Konwentu. “Niech żyje nam Prezydium !”