Od dawna oczekiwana wizyta na kwaterze Konwentu Polonia dwóch filistrów-seniorów K!Lauda, założonej w 1928 r. w Kownie na Litwie. Fil. Konrad Łapin i fil. Zbigniew Łukowski uraczyli nas opowieściami o korporacyjnym życiu w Kownie oraz sporą dawką świetnego humoru, również sytuacyjnego. Prawdziwą niespodzianką była opowieść o uroczystościach 110-lecia Konwentu Polonia w Wilnie w 1938 r., w których uczestniczył fil. Z. Łukowski. Wizyta miała dla nas wyjątkowe znaczenie również dlatego, że byli to pierwsi filistrzy-seniorzy na naszej kwaterze. Jeden z nich doskonale pamięta wileńską kwaterę Konwentu, którą odwiedził przed 70 laty ! Niech żyją nam filistrzy !