Konwent powołał stałą „Komisję Odczytową”. Jej zadaniem jest organizowanie zebrań naukowo-towarzyskich z wolnym wstępem również dla wilderów oraz zaproszonych gości. Na posiedzeniach wygłaszane będą odczyty na tematy naukowe lub literackie i społeczne, a przewodniczący komisji zarządzać będzie dyskusję, na prawach przewodniczącego zebrania. Komisja wkrótce przybierze nazwę „Komisja Biblioteczna”, aby ostatecznie stać się „Komisją Naukową”.