Konwent uchwalić raczył jedno z praw podstawowych, w którym: “Konwent, pozostawiając wolność sumienia i swobodę osobistych uczuć i poglądów swym członkom, gorąco poleca im usilną dbałość o nienarażanie bytu, spokoju i bezpieczeństwa Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków w sprawach mających charakter polityczny”.