Śp. Fil. Kazimierz Musiałowski (1914-2009)
Śp. Fil. Kazimierz Musiałowski (1914-2009)

Dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł ostatni przedwojenny filister bratniej K!Welecja Kazimierz Musiałowski (coetus 1934), jeden z reaktywatorów korporacji w 2002 r. Cześć Jego Pamięci ! Łączymy się w żałobie z naszymi Braćmi. Olderman Konwentu zarządza 3-dniową żałobę.