balotazKonwent Sprawozdawczo-Wyborczy wysłuchał relacji urzędników Konwentu kończących kadencję. Odbyła się dyskusja podsumowująca miniony rok akademicki. Na wniosek S!S!H! udzielono Prezydium absolutorium. Dokonano wyboru władz i urzędników na rok akademicki 2009/2010 (364/365 semestr historii Konwentu). Do historii przejdą dwa fakty: były to chyba najsprawniejsze wybory w najnowszej historii Konwentu, po raz pierwszy od 1939 r. przeprowadzono prawdziwy balotaż – do Konwentu powraca głosowanie białymi i czarnymi kamykami! Skład nowych Władz – w  odpowiednim dziale strony internetowej. Niech żyje Prezydium, niech żyją Władze, Niech Żyje Konwent !