Na wniosek Konwentu w maju rozpoczęto rozmowy z Chargierten Conventem w sprawie odnowienia oficjalnych stosunków. W listopadzie powołano komisję złożoną z przedstawicieli: Curonii, Estonii, Livonii, Fraternitas Rigensis, Polonii i Neobaltii. Uwieńczeniem negocjacji było podpisanie dnia 5 marca 1908 r. umowy kartelowej pomiędzy wymienionymi korporacjami. Wśród 21 punktów znalazły się postanowienia dotyczące:
– zasady postępowania honorowego: procedury sądowej i pojedynkowej
– regulamin posiedzeń mieszanych sądów polubownych (Schiedsgericht),
– potwierdzenie przez Ch! C! praw Konwentu Polonia do menzury pistoletowej, jako specjalnego przywileju opartego na tradycji,
– wzajemnej wymiany list członków, zawiadomień o werszysach i skreśleniach z K! na własne życzenie.

Umowę zawarto w drodze wymiany podpisanych dokumentów kartelowych.