Początek wielkiej wyprawy Konwentu Polonia do Tartu (Dorpatu). Wyjazd z Warszawy przez Gdańsk na Litwę. Uczestnicy: 20 Polonusów (Filistrzy, Komilitoni, Barwiarze, Fuksy), 5 Arkonów, 5 Weletów.