Konwent Polonia, Arkonia i Welecja w Wilnie. Odwiedziliśmy naszą międzywojenną siedzibę. Zwiedziliśmy stare miasto. Odwiedziliśmy budynek międzywojennej kwatery Konwentu Polonia przy ul. Królewskiej (dzisiaj: B. Radziwiłłówny) i Alma Mater Vilnensis – Uniwersytet Stefana Batorego. Zawitaliśmy także na wileńskie nekropolie – cmentarz bernardyński oraz cmentarz na Rossie, gdzie oddaliśmy pokłon Sercu i Matce Pana Marszałka.