Trwająca od prawie 20 lat równowaga wśród frakcji polonuskich zostaje zachwiana przez nierozważny czyn członka “Szczegółu”. Wbrew ustaleniom, aby studenci-Polacy, pomimo wewnętrznych różnic, na zewnątrz występowali razem, przedstawiciel “Szczegółu” kandyduje do władz Mussy akademickiej i zostaje wybrany, obok członka największego “Ogółu”. W trybie natychmiastowym dochodzi do zwołania wszystkich frakcji polskich studentów. Zapada decyzja o połączeniu się na powrót z jedną organizację. Powstaje Konwent Polski.