W szeregach powstańców nie mogło zabraknąć Konwentowiczów. Ogółem 147 Polonusów wzięło udział w powstaniu styczniowym. Z tej liczby poległo, zostało rozstrzelanych lub zmarło w więzieniu dziewięciu, a aż 69 zostały zesłanych przez władze carskie na Syberię. Część Ich Pamięci !