sobotka2Radosna sobótka konwentowa z udziałem naszych braci Polonusów z Wielkiej Brytanii i Kanady oraz fuksamaiora K!Arkonia.