2 paźdzniernika br. odbyło się zebranie Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie po wakacjach. Tradycyjnie złożyliśmy wizytę Filistrowi Prezesowi Stejgwille (rozmawialiśmy także z najstarszym wiekiem filistrem Witoldem Januszkowskim, który niestety ze względu na dużą odległość zamieszkania od Warszawy nie był w stanie z nami się zobaczyć, aczkolwiek obowiązkowo dzwoni podczas każdego zebrania!). Spotkaniu towarzyszyły wybuchy gromkiego śmiechu, gdy wspominaliśmy zeszłe lato. A było co wspominać, bo dużo się tego lata działo (śluby, śluby, śluby…). Później, niektórzy z nas, niesieni polonuskim “zadęciem” udali się na kwaterę Welecji, aby w gronie Weletów i Arkonów cieszyć się początkiem nowego semestru (mimo, że – jako filistrzy –  możemy jedynie wspominać miniony czas młodości… i studiów). PP

PrzedkwaterąwDorpacie