Spotkanie filistrów warszawskich

2 paźdzniernika br. odbyło się zebranie Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie po wakacjach. Tradycyjnie złożyliśmy wizytę Filistrowi Prezesowi Stejgwille (rozmawialiśmy także z najstarszym wiekiem filistrem Witoldem Januszkowskim, który niestety ze względu na dużą odległość zamieszkania