Uroczystość nadania Gimnazjum w Hannie im. Żołnierzy KOP

Uroczystość nadania Gimnazjum w Hannie (niedaleko Dołhobrodów) imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach udział wzięli: fil. J. Trynkowski (sekretarz Stowarzyszenia Filistrów K!Polonia w Warszawie), fil. B. Szemioth (jednocześnie współinicjator i organizator wyjazdu), com. M. Klonowski (wiceprezes wewnętrzny K!Polonia), W.

Komersz Frat!Estica

4-6 maja Komersz zaprzyjaźnionej Frat!Estica w Tartu (Estonia) z udziałem: com. M. Klonowskiego (wiceprezes wewnętrzny), col. P. Klonowskiego i fuksmaiora M. Maciejewskiego. Po drodze – wizyta w K!Talavija w Rydze (Łotwa).