III Bal Konwentu Polonia

Zachęceni powodzeniem balu warszawskiego, Konwentowicze zorganizowali swój kolejny bal w Klubie Szlacheckim w Wilnie. Dochód z Balu zorganizowanego pod honorowym patronatem filistrów i filistrowych, został przeznaczony na kasę stypendialną Konwentu. Kolejny raz impreza okazała się głośnym wydarzeniem towarzyskim.

II Bal Konwentu Polonia

Za namową i staraniem filistrów, w karnawale, w salach Resursy Obywatelskiej w Warszawie odbył się bal Konwentu Polonia. Było to pierwsze na tak szeroką skalę wystąpienie publiczne Konwentu. Do tej pory organizowano właściwie wieczorki taneczne w Dorpacie, dla miejscowej polskiej